Absorpcja światła w materiałach przezroczystych .SWF